Darowizna, a dożywocie – czym różnią się te dwie umowy?

Do kancelarii często przychodzą Klienci, którzy chcieliby jeszcze za życia rozporządzić swoim majątkiem. Zwracają się do mnie z pytaniem jak przekazać wskazanej osobie mieszkanie, bądź dom, bowiem nie wiedzą jaką umowę w danym przypadku najkorzystniej zawrzeć.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości jest możliwe zarówno na mocy umowy darowizny, jak i umowy o dożywocie. Warto jednak pamiętać, że pomiędzy nimi istnieją duże różnice.

Umowa darowizny polega na tym, iż darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc umowa, która ma na celu przekazanie obdarowanemu składnika swojego majątku bez obowiązku świadczenia wzajemnego na rzecz darczyńcy.

W przypadku darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Istnieje również możliwość zawarcia umowy darowizny z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz darczyńcy służebności osobistej mieszkania, co umożliwi darczyńcy korzystanie z darowanego mieszkania.

Warto wiedzieć, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny dokonane przez spadkodawcę.

Umowa o dożywocie, w odróżnieniu od darowizny, ma natomiast charakter umowy odpłatnej. W zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Jeżeli nic innego nie zamieszczono w treści umowy o dożywocie, to nabywca nieruchomości powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Istotną różnicą pomiędzy powyższymi umowami jest to, że dożywocie w przeciwieństwie do darowizny, nie podlega zaliczeniu na zachowek. Zawierając zatem umowę o dożywocie, po stronie nabywcy nieruchomości nie powstanie w przyszłości obowiązek zapłaty zachowku.

Wszystkie kategorie

Małgorzata Stachura

Radca Prawny

E-mail mstachura@kancelariastachura.pl

Tel: 662 452 482