O kancelarii

Kancelarię wyróżnia wysoka jakość świadczonych usług prawnych, a także osobiste prowadzenie spraw i pełna czasowa dyspozycyjność mecenasa. Podstawą działalności kancelarii jest oparta na zaufaniu relacja profesjonalnego pełnomocnika z klientem, a także wnikliwe i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Klienci kancelarii mogą liczyć na wszechstronne wsparcie radcy prawnego, który sumiennie i rzetelnie udziela klientom pomocy prawnej, w pełni angażując się w każdą z prowadzonych przez siebie spraw.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez kancelarię jest pogłębiona wiedza i doświadczenie zawodowe mecenas Małgorzaty Stachury.

RADCA PRAWNY

Małgorzata Stachura

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego ,,Zawarcie umowy w trybie przetargu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło. Jestem absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez Chicago – Kent College of Law. Aplikację radcowską odbyłam przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach. W 2017 roku złożyłam egzamin zawodowy radcy prawnego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w trakcie studiów prawniczych, w przebiegu aplikacji radcowskiej, a następnie jako profesjonalny pełnomocnik w renomowanych kancelariach prawniczych. Świadczę obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jaki i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odszkodowań, spadków, windykacji należności, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dzieckiem.

W ramach współpracy oferuję m. in. udzielanie porad prawnych, udział w negocjacjach, prowadzenie spraw sądowych, w tym również zastępstwo procesowe, sporządzenie pism procesowych, opinii prawnych i projektów umów.

W swojej pracy dążę do zapewnienia Klientom usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym, dbając o to, aby podejmowane działania były efektywne, a rezultaty współpracy satysfakcjonujące dla Klienta.

Wykonując zawód zaufania publicznego, powierzone mi zadania realizuję zgodne z zasadami etyki radcy prawnego, dbając o zachowanie tajemnicy zawodowej, zawsze działając w zgodzie z interesem Klienta. Każdą z powierzonych mi spraw traktuję odpowiedzialnie, z uwagą wsłuchuję się w oczekiwania swoich mocodawców, dopasowując ofertę do ich indywidualnych potrzeb. Z Klientami jestem w stałym kontakcie, na bieżąco monitoruję stan toczących się postępowań, a w razie potrzeby niezwłocznie udzielam im dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Jako prawnik potrafię umiejętnie połączyć wiedzę, doświadczenie, kreatywność i zaangażowanie.