Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych przez Małgorzatę Stachurę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Stachura

W myśl art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”], niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Stachura, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Stachura, adres: ul. Strzemieszycka 375, 42-530 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: ul. Tysiąclecia 31/20, 41-303 Dąbrowa Górnicza, telefon: +48 662 452 482, e-mail: mstachura@kancelariastachura.pl, NIP: 6842503822, REGON: 385063380.
 2. Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest w sposób następujący:
  – kontakt telefoniczny: +48 662 452 482
  – kontakt pocztowy: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Stachura, adres do korespondencji: ul. Tysiąclecia 31/20, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  – kontakt za pomocą e-mail: mstachura@kancelariastachura.pl
  – kontakt za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej kancelarii: www.kancelariastachura.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz f RODO oraz art. 4 ustawa o radcach prawnych [Dz.U. 1982 Nr 19, poz. 145 z późn. zm.].
 4. Celem przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest:
  a) zawarcie, realizacja i rozliczenie umowy o świadczenie pomocy prawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tejże umowy;
  b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  d) realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów.

Uzasadniony interes Administratora danych to w szczególności: przeciwdziałanie oszustwom; ustalenie, dochodzenie, jak również obrona przed roszczeniami; określenie naruszeń etycznych oraz konfliktów interesów, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom; zabezpieczenie środowiska sieci teleinformatycznej; świadczenie usług na rzecz klienta kancelarii, w sytuacjach, w których interes tegoż klienta ma charakter nadrzędny wobec praw, interesów oraz wolności osoby, których dane osobowe dotyczą; cel statystyczny oraz archiwalny.

 1. Administrator przetwarza następujące rodzaje Państwa danych:
  imię oraz nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane otrzymane od Państwa w związku z realizacją umowy o świadczenie pomocy prawnej, dane otrzymane od osób trzecich w trakcie realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o świadczenie pomocy prawnej, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie współpracy z Administratorem.
 2. Otrzymane dane osobowe Administrator może udostępnić:
  a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne;
  b) podmiotom zajmującym się obsługą księgową i rachunkową Administratora;
  c) podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych Administratora;
  d) podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie;
  e) podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy o świadczenie pomocy prawnej lub w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania celu ich przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych;
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Microsoft Edge
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)