Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych to dziedzina prawa ściśle powiązana z prawem pracy, przez co kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników.

W swojej pracy zawodowej świadczę usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców, służąc im wsparciem również w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Zajmuję się tematami dotyczącymi rent, emerytur, podleganiu ubezpieczeniom społecznym, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych, ustalenia stopnia niepełnosprawności i innych.

W ramach ubezpieczeń społecznych udzielam pomocy prawnej polegającej na:

  • doradztwie prawnym w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym udzielaniu porad ustnych oraz przygotowywaniu pisemnych opinii prawnych,
  • sporządzaniu odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • przygotowywaniu sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika,
  • reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach dotyczących przykładowo:

-prawa do emerytury, w tym wcześniejszej emerytury,
-prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
-prawa do renty rodzinnej,
-ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.