Rozwód Dąbrowa Górnicza

Jeśli szukają Państwo profesjonalnych usług w zakresie prawa rodzinnego, a w szczególności rozwodów w Dąbrowie Górniczej, mogę zapewnić Państwu odpowiednią pomoc prawną. Podobnie jak w przypadku pozostałych dziedzin wchodzących w skład prawa cywilnego, także w odniesieniu do prawa rodzinnego i opiekuńczego, mam świadomość tego, jak delikatnego i indywidualnego podejścia wymagają poszczególne sprawy. Rozwód dotyczy wielu aspektów życia małżonków, wpływając tym samym na życie nie tylko stron, ale również ich dzieci i pozostałych członków ich rodzin.

Czym jest prawo rodzinne?

Przepisy prawa rodzinnego, w tym także przepisy dotyczące rozwodów, określa ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalona 25 lutego 1964 roku, następnie wielokrotnie nowelizowana. Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego i obejmuje zbiór przepisów regulujących zarówno kwestie majątkowe, jak i niemajątkowe między członkami rodziny, w tym między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także zagadnienia dotyczące stosunków wynikających z pokrewieństwa i powinowactwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zasady dotyczące przykładowo pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, przysposobienia czy alimentów. W kodeksie tym znajdziemy przepisy normujące zawieranie związku małżeńskiego, małżeńskie ustroje majątkowe, a także separację i rozwód.

Usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i rozwodów w Dąbrowie Górniczej

Nie ulega wątpliwości, że rozwód należy często do bardzo trudnych doświadczeń, szczególnie jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia. W toku postępowania Sąd zawsze ustala, czy pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Często pojawia się także potrzeba ustalenia przyczyny rozpadu małżeństwa – dotyczy to rozwodów z orzeczeniem o winie. Nierzadko sprawy rozwodowe dotyczą nie tylko stron, ale również ich małoletnich dzieci. Sąd orzeka wtedy o kontaktach, władzy rodzicielskiej oraz alimentach. Sprawy rodzinne, w tym rozwodowe często należą do najbardziej złożonych, dlatego tak istotne jest, aby Sąd wziął w nich pod uwagę wszelkie okoliczności faktyczne i prawne.

Jako specjalista z dużym doświadczeniem w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego wiem, że sprawy rozwodowe wymagają nie tylko ustalenia właściwej strategii procesowej, zaangażowania i rzetelności ze strony radcy prawnego, ale przede wszystkim empatii i zrozumienia. Procesy rozwodowe bywają trudne i długotrwałe, dlatego nieocenionym instrumentem prawnym jest wniosek o zabezpieczenie powództwa, pozwalający zapewnić bezpieczeństwo Klienta oraz dzieci, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej.

W kancelarii w Dąbrowie Górniczej świadczę profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach dotyczących rozwodów, separacji, podziału majątku wspólnego, obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej, kontaktów między rodzicami i dziećmi, przysposobienia, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa. Każdą sprawę traktuję indywidualnie, z należytą sumiennością reprezentując Klienta w toku negocjacji przedprocesowych oraz postępowania sądowego.

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego i rozwodów w Dąbrowie Górniczej – oferuję pełne wsparcie w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania.