Warto wiedzieć

Artykuły które rozwiązują problemy
Słów kilka o formalnościach związanych z uzyskaniem praw do spadku

Postępowanie sądowe w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku zmierza do ustalenia przez sąd kręgu osób, które nabyły spadek po określonym spadkodawcy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Sądem właściwym w sprawach o stwierdzenie nabycia […]

Czytaj dalej
Przesłanki rozwodu

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulujące rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, przewidują zarówno przesłanki pozytywne rozwodu, jak i przesłanki negatywne, których zaistnienie skutkuje tym, iż rozwód nie może zostać orzeczony. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między […]

Czytaj dalej
Darowizna, a dożywocie - czym różnią się te dwie umowy?

Do kancelarii często przychodzą Klienci, którzy chcieliby jeszcze za życia rozporządzić swoim majątkiem. Zwracają się do mnie z pytaniem jak przekazać wskazanej osobie mieszkanie, bądź dom, bowiem nie wiedzą jaką umowę w danym przypadku najkorzystniej zawrzeć. Przeniesienie […]

Czytaj dalej

Wszystkie kategorie

Małgorzata Stachura

Radca Prawny

E-mail mstachura@kancelariastachura.pl

Tel: 662 452 482